Varppi, rehabiliterande arbetsverksamhet

Rehabiliterande arbetsverksamhet är avsedd för långtidsarbetslösa, som får arbetsmarknadsstöd eller socialbidrag, och som ännu inte är redo eller kunniga att delta i den primära TE-tjänsten på grund av sin arbets- och funktionsförmåga. Målet är att stöda klienterna, förstärka deras beredskap för arbetslivet och möjliggöra vägar till fortsättning genom arbetsaktiviteter och mångsidig vägledning.

Den rehabiliterande verksamheten som Vasa Settlement, Varppi, erbjuder är inriktad på sysselsättning och utbildning. Den består av arbetsverksamhetens uppgifter, handledning av dessa arbetsuppgifter och handledning i arbetsskicklighet. Arbetsaktiviteter och gruppaktiviteter genomförs i små grupper. Därtill erbjuds också individuell/personlig vägledning. Redan under introduktionsfasen påpekas för varje kund att verksamheten i Varppi är målinriktad och att målet är att gradvis övergå till arbetsmarknaden.

Varppi erbjuder innehållsmässigt olika aktivitetsarbetsgrupper så som t.ex. Kök (Gastro), Städning (ParKo) och Fastighetsunderhåll/renovering (ReKi). När rehabiliteringen går framåt är det möjligt att överväga att arbetsuppgifterna för rehabiliterande arbetsaktiviteter utförs delvis på andra enheter inom Setlementti, ifall det ytterligare stöder rehabiliteringens framsteg och målinriktning. Tjänsten innehåller också individuell/personlig vägledning och handledning i mindre grupper med olika teman; sinne (Vire), frågor och uppgifter i vardagen (Feria) och jobbsökande (Jopi).

Varppis rehabiliterande arbete är inriktad på sysselsättning och utbildning och i innehållet betonas speciellt förbättringen av klientens arbetsförmågor samt stöder processen att komma in på en utbildning.

Rehabiliterande arbetsverksamhet Varppi börjar i Vasa Settlement våren 2024.

Kontaktuppgifter:

Smedsbyvägen 4 (4. våningen), 65100 Vasa

Kontaktperson för denna enhet/tjänst, ansvarig ledare:

Koivula Sirpa, 040 678 3251, sirpa.koivula@vaasansetlementti.fi.