Om oss

Med i Vasabornas vardag

Vasa Settlementförening vill underlätta folks vardag och minska ensamhet. Vi erbjuder människor bosatta i Vasaregionen möjligheter att träffa andra människor i våra klubbar och på olika evenemang. Våra värderingar är: uppskattande bemötande, rättvisa och mod.

Vasa Settlement är även en tjänsteleverantör. Vi tillreder luncher och erbjuder boendetjänster. Vi hjälper människor hitta praktikant- och lönesubventionsarbetsplatser.

Vasa Settlementförening är en ideell icke-statlig organisation. Vi agerar ansvarsfullt och vi gör gott. Vi är religiöst och politiskt obunden förening.

Årsberättelse (på finska)

Vaasan Setlementtiyhdistys ry:n toimintakertomus 2022

Vaasan Setlementtiyhdistys ry:n toimintakertomus 2021

Kansalaisjärjestö. Vaasan Setlementti on elämänkaarijärjestö. Kuljemme ihmisten rinnalla kaikissa elämänvaiheissa.