Om oss

Med i Vasabornas vardag

Vasa Settlementförening vill underlätta folks vardag och minska ensamhet. Vi erbjuder människor bosatta i Vasaregionen möjligheter att träffa andra människor i våra klubbar och på olika evenemang.

Vasa Settlement är även en tjänsteleverantör. Vi erbjuder boendetjänster. Vi hjälper människor hitta praktikant- och lönesubventionsarbetsplatser.

Vasa Settlementförening är en ideell icke-statlig organisation. Vi agerar ansvarsfullt och vi gör gott. Vi är religiöst och politiskt obunden förening. Våra värderingar är: uppskattande bemötande, rättvisa och mod.

Beställ nyhetsbrev
Vasa Settlementföreningens historia
Finansiärer och samarbetspartners
Strategia 2023-2028
Årsberättelser
Vad gör settlementer? (på finska)
Vasa Settlements styrelse