Boendetjänster

Tjänster för välfärdsområden

Vasa Settlement erbjuder tryggt boende och boendetjänster i egna lokaler för rehabiliteringspatienter som lider av psykisk ohälsa, samt för personer med minnessjukdomar orsakade av missbruk.

Gullmo i Korsnäståget erbjuder ett hem, måltider och stödtjänster till 25 rehabiliteringspatienter som lider av psykisk ohälsa.

Läs mera om Gullmo (på finska).

Hopearanta i Hemstrand erbjuder intensifierat tjänsteboende för 16 minnessjuka.

Läs mera om Hopearanta (på finska).

Till Gullmo och Hopearanta söker man sig via Österbottens välfärdsområde.