Varppi, kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta Varppi käynnistyy Vaasan Setlementissä kevään 2024 aikana. Lisätiedot: Sirpa Koivula, 040 678 3251, sirpa.koivula@vaasansetlementti.fi.

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea, ja jotka eivät työ- ja toimintakykynsä takia ole vielä valmiita tai kykeneviä osallistumaan TE-hallinnon ensisijaisiin palveluihin. Tavoitteena on tukea asiakkaita, vahvistaa asiakkaiden työelämävalmiutta sekä mahdollistaa jatkopolkujen löytymistä työtoiminnan ja monimuotoisen ohjauksen keinoin.

Vaasan Setlementin tarjoama kuntouttava työtoiminta Varppi on työelämään ja koulutukseen suuntaavaa kuntouttavaa työtoimintaa. Se koostuu asiakkaalle järjestettävistä työtoiminnan tehtävistä sekä työtoiminnan tehtävien ja työelämätaitojen ohjauksesta. Työtoimintaa ja ryhmämuotoista toimintaa järjestetään pienryhmissä, lisäksi tarjotaan yksilömuotoista ohjausta. Jokaiselle asiakkaalle tuodaan esille jo tutustumisvaiheessa, että Varpin kuntouttava työtoiminta on tavoitteellista ja että tavoitteena on siirtyä asteittain työmarkkinoille.

Varppi tarjoaa sisällöltään erilaisia työtoimintaryhmiä kuten Keittiö (Gastro), Siivous (ParKo) sekä Kiinteistönhoito/remontointi (ReKi). Kuntoutuksen edetessä on mahdollista miettiä kuntouttavan työtoiminnan työtehtäviä suoritettavan osittain myös Setlementin muissa yksiköissä, mikäli se tukee asiakkaan kuntoutuksen etenemistä ja tavoitteellisuutta. Palvelu sisältää työtoiminnan lisäksi yksilövalmennusta ja ryhmämuotoista valmennusta teemoittain mieleen (Vire), arkeen/asiointiin (Feria) sekä työnhakuun (Jopi) liittyen.

Varpin toiminta on työelämään ja koulutukseen suuntaavaa, sisällössä painotetaan erityisesti asiakkaiden työelämävalmiuksien parantamista sekä tuetaan koulutukseen pääsemistä.

Toimipaikan yhteystiedot:

Sepänkyläntie 4 (4. kerros), 65100 Vaasa

Palvelusta vastaava yhteyshenkilö, vastaava ohjaaja:

Koivula Sirpa, 040 678 3251, sirpa.koivula@vaasansetlementti.fi.

Yhteystiedot