Setlementti Varppi

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea, ja jotka eivät työ- ja toimintakykynsä takia ole vielä valmiita tai kykeneviä osallistumaan TE-hallinnon ensisijaisiin palveluihin. Tavoitteena on tukea asiakkaita, vahvistaa asiakkaiden työelämävalmiutta sekä mahdollistaa jatkopolkujen löytymistä työtoiminnan ja monimuotoisen ohjauksen keinoin.

Vaasan Setlementin tarjoama kuntouttava työtoiminta on työelämään ja koulutukseen suuntaavaa kuntouttavaa työtoimintaa. Se koostuu asiakkaalle järjestettävistä työtoiminnan tehtävistä sekä työtoiminnan tehtävien ja työelämätaitojen ohjauksesta. Työtoimintaa ja ryhmämuotoista toimintaa järjestetään pienryhmissä, lisäksi tarjotaan yksilömuotoista ohjausta. Jokaiselle asiakkaalle tuodaan esille jo tutustumisvaiheessa, että Varpin kuntouttava työtoiminta on tavoitteellista ja että tavoitteena on siirtyä asteittain työmarkkinoille.

Varppi tarjoaa sisällöltään erilaisia työtoimintaryhmiä kuten Keittiö (Gastro), Siivous (ParKo) sekä Kiinteistönhoito/remontointi (ReKi). Kuntoutuksen edetessä on mahdollista miettiä kuntouttavan työtoiminnan työtehtäviä suoritettavan osittain myös Setlementin muissa yksiköissä, mikäli se tukee asiakkaan kuntoutuksen etenemistä ja tavoitteellisuutta. Palvelu sisältää työtoiminnan lisäksi yksilövalmennusta ja ryhmämuotoista valmennusta teemoittain mieleen (Vire), arkeen/asiointiin (Feria) sekä työnhakuun (Jopi) liittyen.

Varpin toiminta on työelämään ja koulutukseen suuntaavaa, sisällössä painotetaan erityisesti asiakkaiden työelämävalmiuksien parantamista sekä tuetaan koulutukseen pääsemistä.

Tervetuloa tutustumaan Varppiin! Avoimet info-/tutustumistilaisuudet joka perjantai kello 10. Infotilaisuudet ovat avoimia kaikille Varpin toiminnasta kiinnostuneille.

Infoon voi ilmoittautua etukäteen lähettämällä sähköpostia Sirpa Koivulalle (sirpa.koivula@vaasansetlementti.fi), mutta infoon voi tulla myös ilmoittautumatta. Ohjelmassa on tutustumiskierros tiloissa, vapaata keskustelua ja mahdollisuus sopia jatkotoimista.

Yhteystiedot

Sepänkyläntie 4 (4. kerros), 65100 Vaasa
Palvelusta vastaava yhteyshenkilö, vastaava ohjaaja:
Koivula Sirpa, 040 678 3251, sirpa.koivula@vaasansetlementti.fi.

Lue lisää:

Varpin viikko-ohjelma

Varpin esite