Vasa Settlementföreningens historia

Settlementarbetet började i Vasa år 1948

Vasas settlementarbete har sina rötter i Brändö och Arbetshemmet för betlande barn. Settlementarbetet räknas ha börjat 13.4.1948, när Arbetshemmets presidium började ordna kvällsklubbverksamhet för unga på Villavägen 1, nuvarande Settlementcenter. Under den första klubbkvällen tittade man tillsammans på filmen ”Rackarungar”.

Vasa Settlementförenings konstituerande möte hölls på restaurang Ernst 4.2.1950 och föreningen registrerades följande år. Settlementcenters hus på Brändö är äldre än själva Vasa Settlementförening. Huset byggdes med donerade medel och som talkoarbete under åren 1908-1910. I planeringen och byggandet av huset deltog tre föreningar: Lasten seimiyhdistys, Kansanopistoyhdistys och Palosaaren Työkotiyhdistys – Arbetshemmet för betlande barn på Brändö.

Arbetshemmet avslutade sin verksamhet år 1966 och dess medel, inklusive Villagatans fastighet, skrevs över på Vasa Settlementförening. Numera ägs byggnaden av Vasa stad.

Rötterna för settlementarbetet i Vasa finns i England. Rörelsen som spritt sig runt om i världen fick sin början i Östra England på 1880-talet, när kyrkoherden Samuel Barnett ville hjälpa arbetare som bodde i den tuffa slummen.

Den finska settlementrörelsens pionjärer var suffragetten och nykterhetsrörelsens anhängare Alli Trygg-Helenius och prästen Sigfrid Sirenius som arbetade som sjömanspräst i London i början av 1900-talet.


Vaasalaisen setlementtityön historiaa. Vasa Settlements historia. Vaasan Setlementti history.