Kom med

Bli medlem

Vasa Settlementförenings medlemsavgift är 10 euro i året. Medlemsavgiftssumman bestäms under föreningens årsmöte. Medlemsavgiften betalas in på Vasa Settlementförenings konto: FI06 8000 1670 3531 69.

Du kan förstås delta i vår verksamhet utan att vara medlem!

Bli volontärarbetare

Vi har många uppgifter för Dig.

Du kan till exempel:

  • Hjälpa till med olika evenemang.
  • Fungera som klubbdragare i våra aktivitetsgrupper.
  • Dela med dig av din expertis genom att hålla en föreläsning.
  • Hjälpa till i Settlementcenter eller Kultanummis kök. För det arbetet krävs ett hygienpass.
  • Gå ut och motionera med en boende vid Gullmo) Kultanummi eller Hopearanta eller ordna annat program för de boende. Gullmo är ett rehabiliteringshem i Korsnäståget för personer som lider av mental ohälsa. Hopearanta är ett hem i Hemstrand för minnessjuka.

Vasa Settlement arbetar med människor, för människor.

Ta kontakt med medborgarverksamhetens koordinator:

Anne Kytölä 040 621 1737, anne.kytola@vaasansetlementti.fi

Tule mukaan toimintaan. Haluatko tehdä vapoaaehtoistyötä? Kom med i verksamhet. Join us. Become a volunteer.