För arbetsgivare

Anmälningsformulär för jobbförsök / lönestöd

Arbetsgivare, använd det här formuläret för att rapportera en vakans eller lön på detta formulär.