Karriartjänster

Karriär-steget

Vasa Settlements Karriär-steget är ett sysselsättningsprojekt som Österbottens arbets- och näringsbyrå och Vasa stad tillsammans finansierar. Projektet är för de arbetssökande som bor i Vasa eller i närkommunerna och har varit utan arbete över sex månader. Karriär-steget hjälper både arbetssökande och arbetsgivare. Tjänsten är avgiftsfri. Man kan bli delaktig i projektet när som helst. Vi intervjuar konstant både nya arbetssökande och söker efter lediga arbetsplatser. Vi är delaktiga i verksamheten Vasa Kaikukort.

Läs mera: Karriär-steget-brochyren.

Arbetssökande

Boka tid för en intervju. Länken öppnar en blankett, via vilken du kan lämna dina kontaktuppgifter. Vi tar kontakt med dig och kallar dig till intervju.

Arbetsgivare

Meddela om lediga praktik- eller lönesubventionsarbetsplatser. Länken öppnar en blankett, via vilken du kan meddela oss om arbetsplatser. Vi tar kontakt med dig.

Kontakt