Karriartjänster

URA-tjänster

Vasa Settlements URA-tjänster är ett sysselsättningsprojekt som Österbottens arbets- och näringsbyrå och Vasa stad tillsammans finansierar. Vi hjälper långtidsarbetslösa arbetssökande hitta praktikant- och lönesubventionsarbetsplatser.

Man kan bli delaktig i projektet när som helst. Vi intervjuar konstant både nya arbetssökande och söker efter lediga arbetsplatser. URA-tjänstens anställda hjälper både arbetssökande och arbetsgivare. Tjänsten är avgiftsfri.

Vi är delaktiga i verksamheten Vasa Kaikukort.

Arbetssökande

Boka tid för en intervju. Länken öppnar en blankett, via vilken du kan lämna dina kontaktuppgifter. Vi tar kontakt med dig och kallar dig till intervju.

Arbetsgivare

Meddela om lediga praktik- eller lönesubventionsarbetsplatser. Länken öppnar en blankett, via vilken du kan meddela oss om arbetsplatser. Vi tar kontakt med dig.

Urapolku – Karriärstigen

Urapolku – Karriärstigen är Settlementföreningens projekt för att främja arbetstillfällen för partiellt arbetsföra samt för att utveckla servicen för dessa. Det är frågan om ett arbetspolitiskt projekt, som är finansierat av Österbottens TE-byrå, och är en del av TE-byråns pilotprojekt (Botnia Job).

Projektet är aktivt inom Österbottens TE-byrås verksamhetsområde inom Jakobstadsregionen, Vasaregionen och Sydösterbottens kustområde. Inom projektet betjänas Österbottens TE-byrås partiellt arbetsföra arbetssökande, vilka har en diagnos eller ett utlåtande som TE-byrån känner till, och vilken ger utmaningar i arbetet eller i sökan efter ett nytt arbete eller en egen karriär.

Inom projektet hjälps partiellt arbetsföra att känna igen sitt eget kunnande med hjälp av handledning både i grupp och på individuell basis. Syftet med projektet är att bygga upp en individuell stig tillbaka ut till arbetslivet med hjälp av arbetsprövning och lönesubvention vid behov.

Som en andra viktig part i projektet ses företagen och andra möjliga arbetsgivare inom verksamhetsområdet. Projektet har som mål att öka kunskapen om och möjligheten till att anställa partiellt arbetsföra. Arbetstränarna berättar om olika stödmöjligheter (ex. stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen) och hjälper till med ansökningar av dessa.

Läs mer om broschyrer:

Broschyr för arbetssökande

Broschyr för arbetsgivaren

Jarmo Mäkelä fick arbete på Ilonens bageri via Vasa Settlements URA-tjänster.
Vasa Settlements URA-tjänster. Jarmo Mäkelä fick arbete via Settlements URA-tjänster. Jarmo Mäkelä fick arbete på Ilonens bageri via Vasa Settlements URA-tjänster.