Penninginsamlingstillstånd RA/2023/342

Penninginsamlingstillståndet har beviljats: Vaasan Setlementtiyhdistys – Vasa Settlementförening r.y. (0243194-7)

Penninginsamlingstillståndets nummer: RA/2023/342

Penninginsamlingstillstånd beviljat av: Polisstyrelsen

Tidpunkt för beviljandet: 16.3.2023

Tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 16.3.2023

Användningsändamål för penninginsamlingsmedlen: Med de donerade medlen ordnas bl.a. hobby- och gruppverksamhet, utflykter, läger och övrig rekreationsverksamhet till de som deltar i Vasa Settlements verksamhet. Med de donerade medlen betalas praktiska utgifter, löneutgifter, evenemang och utflykter.

Insamlingarna verkställs konkret av Vasa Settlementförening