Rahankeräyslupa RA/2023/342

Rahankeräysluvan saaja: Vaasan Setlementtiyhdistys – Vasa Settlementförening r.y. (0243194-7)

Luvan numero: RA/2023/342

Luvan myöntäjä ja myöntämispäivämäärä: Poliisihallitus 16.3.2023

Voimassaolo: 16.3.2023 – toistaiseksi

Kerättyjen varojen tarkoitus: Varat käytetään sosiaali-, kulttuuri- ja virkistystoiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen Vaasan seudulla asuville ihmisille. Toimintamme kohteina ovat erityisesti vähävaraiset, yksin asuvat ja yksinäiset, yksinhuoltajaperheet sekä Vaasaan muualta muuttaneet ihmiset, joilla ei ole vieraassa kaupungissa vielä tukiverkostoja eikä ystäviä. Varoilla maksetaan Vaasan Setlementin järjestämän harrastus- ja ryhmätoiminnan, niiden ohjelmien, asiantuntijaluentojen ja -vierailujen, retkien, leirien ja muun virkistystoiminnan kustannuksia.

Rahankeräystili: FI17 6601 0010 8077 82

Keräyksen toimeenpanija: Vaasan Setlementtiyhdistys