Ihmisen puolesta, ihmisen kanssa, läpi elämän

Vuonna 1948 perustettu Vaasan Setlementtiyhdistys tekee Vaasan seudulla kansainvälisen setlementtiaatteen mukaista työtä. Setlementtityön lähtökohtana on tukea ihmistä, ihmisen elämän eheytymistä sekä lähimmäisenä kasvamista. Vaasan Setlementtiyhdistyksen tavoitteena on edistää yksilön elämänhallintataitoja, lisätä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.

Toimintamuotoina ovat ruoka- ja asumispalvelut, perhetyö, veteraanityö, kuntouttava työtoiminta, erilaiset työllistämispalvelut, kerhotoiminta sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Katso Auran mediapajalaisten tekemä esittelyvideo
Vaasan Setlementin yksiköistä

Setlementtikeskus

​Kyläkeskus Kultanummi

Hopearanta

Perhetyö

Vestis

Ura-
palvelut

​Aura

Ajankohtaista

Tapahtumat