Lunch och kaffe

Settlementcenter Brändö

Villagatan 1, 65200 Vaasa
Lunch vardagar klockan 10.45-13.15.

Lunchlista (på finska)

Gullmo Byacenter Korsnäståget

Gamla Vasagatan 8, 65370 Vasa
Lunch vardagar klockan 11-13.

Lunchlista (på finska)