Yleiset uutiset

Setlementti kannustaa nuoria osallistumaan

Poikien päivää vietetään 16. toukokuuta. Kansainvälisen poikien päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota poikien hyvinvointiin – kuinka 2020-luvun pojat voivat tämän päivän yhteiskunnassamme? Millaisia haasteita pojat kohtaavat ja kuinka voisimme tukea poikien kasvua hyvinvoiviksi miehiksi?

Andrew Tate, rasismi ja suvaitsemattomuus ovat aiheita, mihin olemme törmänneet myös Vaasan Setlementin Poikatyössä. Nämä asiat eivät tietenkään kosketa kaikkia poikia, mutta tekemämme ennaltaehkäisevän toiminnan tulee myös tavoittaa heidät, jotka näiden ilmiöiden kanssa kamppailevat ja elävät.

Nuorten syrjäytymisen riskitekijöitä ovat muun muassa lapsuudenperheen tekijät, osattomuus, matala koulutus sekä päihde- ja mielenterveysongelmat. Syrjään joutuneet nuoret ovat hyvin moninainen joukko, eikä syrjäytymiseen ole yhtä kaavaa. Vaikeudet joillakin hyvinvoinnin osa-alueilla eivät välttämättä horjuta vielä nuoren resilienssiä, mutta huono-osaisuuden kasaantuessa, kasvaa myös syrjäytymisen riski.

Me Vaasan Setlementin Poikatyössä ehkäisemme syrjäytymistä vahvistamalla nuorten itseluottamusta, rakentamalla luottamuksellista suhdetta ja olemalla turvallisia aikuisia. Tarjoamme myös nuorille mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mitä toiminnassamme teemme. Tällä tavoin vahvistamme nuorten osallisuutta.

Poikien päivän kunniaksi keskustelimme kävijöiden kanssa rauhankasvatuksen teemoista. Rauhankasvatus on yhdessä ajattelemista, toimimista ja dialogia. Rauhankasvatus vaikuttaa ensisijaisesti tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Rauhankasvatus pyrkii herättelemään yksilöiden kriittistä ajattelua, joka vahvistaa nuorten yhteiskuntataitoja.

Kouluterveyskyselyn (THL 2023) mukaan 4.–5. luokkalaisista pojista vain 26,9 % kokee omaavansa hyvät yhteistyötaidot. Poikatyössä vahvistamme kaveri- ja tunnetaitoja eri tavoin. Nämä taidot hyödyttävät poikia myös tulevaisuudessa.  Yhdessä toimimiseen tarvitaan empatiaa, osallistumista ja yhteistyökykyä ja vastavuoroisuutta. Tässä maailmantilanteessa tarvitsemme yhdessä tekemistä.

Mitä sinä voit tehdä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi? Ole läsnä, kohtaa aidosti, kuuntele ja osallista.

Vaasan Setlementtiyhdistys, Poikatyön ohjaajat

Anniina Honkaniemi-Piiroinen

Sirkka Halkola