Yleiset uutiset

”Saan olla sellainen kuin olen!”

Tyttiksessä vietettiin koko viikko Tyttöjen päivää

Vaasan Setlementin Tyttötyössä on vietetty koko viikko 41 Tyttöjen päivää!

YK:n yleiskokous julisti vuonna 2011 lokakuun 11. päivän Tyttöjen päiväksi. Kansainvälisellä teemapäivällä halutaan tukea tyttöjä kaikkialla maailmassa ja muistuttaa tyttöjen oikeuksista. Tytöillä on oikeus elää ilman syrjintää ja väkivaltaa!

Kansainvälisellä mittapuulla mitaten tytöillä on edelleen poikia heikommat mahdollisuudet kouluttautua ja päästä työelämään. Toteutumattoman tasa-arvon inhimillinen ja taloudellinen hinta on kova.

Koronaviruspandemian takia tyttöjen globaalien oikeuksien puolesta tehtävä työ on kärsinyt, ja tyttöjen tilanne on jopa huonompi kuin ennen koronaa.

Globaalit, kansalliset ja paikalliset haasteet ovat erilaisia, mutta tosiasiassa ei ole olemassa meitä ja muita. Jaamme yhteisen maailman, ja ihmisoikeustyö kuuluu meille kaikille.

Me Vaasan Setlementin Tyttötyössä haluamme kansainvälisenä Tyttöjen päivänä kiinnittää huomiota siihen, millaisia asioita tyttöjen elämä pitää sisällään meillä ja maailmalla.

Olemme Vaasan Setlementtiyhdistyksessä tehneet tyttötyötä 17 vuoden ajan. Teemme tyttötyötä Nummen koulun ja Variskan yhtenäiskoulun 4. – 6.-luokkalaisten sekä Variskan 7.-luokkalaisten tyttöjen, tytöksi itsensä identifioivien ja moninaisesti sukupuolensa kokevien parissa.

Tytöillä on oikeus kasvurauhaan

Tyttötyön tärkeänä tavoitteena on ollut alusta asti kasvurauhan turvaaminen. Tavoite on pysynyt ajankohtaisena kaikki nämä vuodet.

Tänä päivänä kasvurauhaa häiritsevät muun muassa lasten ja nuorten kohtaama häirintä, kiusaaminen, ilmastonmuutos, maailmantilanne sotineen sekä paineet tehdä isoja, opintoihin liittyviä valintoja yhä nuorempana.

Rohkaisemme Tyttiksessä kävijöitä tuomaan esille omia ajatuksiaan ja tuemme heitä elämän eri tilanteissa. Tyttiksen ohjelma suunnitellaan kävijöiden palautteiden ja keskustelun pohjalta, ja otamme huomioon eri ryhmistä nousevat tarpeet.

Etukäteen suunnitellun ohjelman ohessa ja lisäksi Tyttiksessä jutellaan kaikesta maan ja taivaan välillä, ja ilman muuta pidämme myös hauskaa!

Suosituimpia tekemisiä Tyttiksessä ovat taiteilu, pelaaminen, roolivaatteisiin pukeutuminen ja omien näytelmien teko, leikkiminen, leipominen sekä tietenkin juhlat. Tyttöjen päivää juhlimme jokaisen ryhmän kanssa!

Yhteistyö koulujen kanssa on meille tärkeää. Siksi olemme Tänä syksynä jalkautuneet viikoittain Variskalle yhdessä Vaasan Setlementin Poikatyön kanssa.

Parasta tyttöydessä

Pyysimme hiljattain kävijöiltämme ajatuksia tyttöydestä ja tyttöjen elämästä. Kysyimme muun muassa sitä, mikä tyttöydessä on parasta.

Saimme monenlaisia vastauksia:

”Se että äiti sanoo että olen äitin tyttö”

”Innostus ja iloisuus”

”Saa olla minkälainen haluaa”

”Saan olla sellainen kuin olen”

”Oon vahva”

”Voi olla tyttökaveri”

”Saa tehdä monenlaisia asioita”

Arvosta, hyväksy, kannusta!

Tyttöjä on aikojen saatossa usein kasvatettu kontrolloimaan itseään ja olemistaan. Toisaalta tytön olisi elettävä niin, että hän ei provosoisi ketään, toisaalta hänen tulisi miellyttää kaikkia.

Media välittää meille usein vielä tänäkin päivänä sellaista kuvaa, että tytön tai naisen ulkonäkö ja olemus olisivat paljon tärkeämpiä ominaisuuksia kuin se, mitä tyttö tai nainen osaa.

Usein tyttöjä suorastaan vähätellään hänen sukupuolensa tai ulkonäkönsä takia.

Toivon, että kaikki me aikuiset muistamme kodeissa ja kodin ulkopuolella kiinnittää huomiota siihen, miten puhumme itsestämme ja muista lasten ja nuorten kuullen.

Kaikista läheisimmillä ihmisillä on kaikkein suurin vaikutus siihen, miten lapsi ja nuori kokee itsensä, ja millaisen kuvan hän saa siitä, mikä on hyväksyttävää.

Tehtävämme on katkaista myös negatiivisia sukupolvien välisiä ketjuja, myös tässä asiassa.

Meillä kaikilla on oikeus olla olemassa omana itsenämme ja kasvaa täyteen potentiaaliimme tasavertaisena ihmisenä ja toimijana muiden kanssa.

Luokaamme ympäristö, jossa kannustamme lapsia pienestä pitäen luottamaan elämään, itseensä ja kykyihinsä. Katsotaan sekä itseämme että jokaista lasta ja nuorta arvostavasti, kunnioittavasti ja hyväksyen, juuri sellaisena kuin olemme. 

Tyttötyön ohjaaja Hanna Puronaho