Yleiset uutiset

Kaverit ja yhdessä tekeminen parasta Tyttiksessä

Vaasan Setlementin Perhetyö etsi joulukuussa mm. Facebookissa entisiä Tyttisläisiä vastaamaan Tyttötyön vaikuttavuuskyselyyn. Samaan aikaan kyseltiin myös nykyisiltä Tyttisläisiltä, mm. sitä, mikä on parasta Tyttiksessä.

Vastaajien mielestä kolme parasta asiaa Tyttiksessä ovat:

  1. Kaverit
  2. Yhdessä tekeminen
  3. Retket

Neljänneksi tärkeimmäksi nousivat keskustelut ohjaajien kanssa. Yksi vastaaja oli kirjoittanut vapaan sanan kohtaan: ”Kun  ohjaajat keksii aina jotain tosi kivaa”.

Tytöt kokivat saavansa Tyttiksestä eniten apua kaverisuhteisiin, ja itsevarmuuskin koheni Tyttiksessä.

Osallisuus on Vaasan Setlementille tärkeä arvo. Tyttisläisiltäkin, nykyisiltä ja entisiltä, tiedusteltiin, kokivatko he olevansa osa ryhmää ja voivansa vaikuttaa asioihin Tyttiksessä. Vastausten perusteella tytöt kokivat, että heitä kuunnellaan ja heidän mielipiteensä on tärkeä. ”Kaikilta kysytään”, ”Kuunnellaan hyvin”, ”Voi sanoa mielipiteensä”.

Halusimme kuulla myös, miten tytöt toivoisivat Vaasan Setlementin kehittävän Tyttiksen toimintaa. Suurin osa vastaajista oli tyytyväinen nykytilanteeseen, mutta moni toivoi, että Tyttis kestäisi kauemmin ja tapaamiskertoja olisi enemmän kuin kerran viikossa.