Uuden Vestis-talon alakerta.
Allmänna nyheter

Frukost för seniorer på Vestis

Frukost träff måndag 21.3. kl 8.30-10 för seniorer som bor i Gerby och Västervik och vill delta i verksamhet Vasa Settlement organiserar på Settlement Vestis. Kom och berätta hurdan verksamhet du önskar!

Frukost kostar 4 euro, kontantbetalning.

Anmälningar till Camilla 040 749 8763 eller vestis@vaasansetlementti.fi.

Reklam av frukostträff på Vestis.