Allmänna nyheter

Kocken bakar

Du kan beställa nybakta ostsemlor och pitsabitar från Vestis. Beställ sämlorna senast tisdag kl. 14 och hämta dem onsdag 13-15.30 från Vestis, Sandmovägen 1.

Semlorna kostar 1 euro/st. Pitsabitarna 2 e/st. Vi bakar max 50 semlor och 50 pitsabitar.

Beställ pitsa senast torsdag 14 och hämta fredag 13-15.30.

Beställningarna 040 7498 763, vestis@vaasansetlementti.fi.

Samtidigt som du beställer av oss understöder du också verksamhet på Vestis.