Allmänna nyheter

Vill du ha en julpåse?

Deltar du i Taimitarhas eller Settlement Vestis grupp? Om så, kan du beställa en gratis julpåse till din familj. Påsen innehåller julgott och pyssel. Skicka e-post till adressen vestis@vaasansetlementti.fi senast må 22.11.