Yleiset uutiset

Pojilla on oikeus kasvaa hyvinvoiviksi miehiksi

19.11. on kansainvälinen miestenpäivä

Tilastot vyöryttävät esiin karuja lukuja suomalaisten miesten pahoinvoinnista. Koulupudokkaista suurin osa on poikia, ja vangeista yli 90 prosenttia on miehiä. Asunnottomia miehiä on enemmän kuin asunnottomia naisia.

Alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen kuolee yli kolme kertaa enemmän miehiä kuin naisia. Tapaturmaisesti miehiä kuolee melkein kaksi kertaa niin paljon kuin naisia. Syyskuun uutisissa kerrottiin, että joka vuosi yli 700 suomalaista tekee itsemurhan. Kolme neljäsosaa heistä on miehiä.

Miehet hakevat apua paljon harvemmin kuin naiset. Mieli ry:n tekemän kyselyn mukaan miesten avun hakemista estävät häpeä ja opitut miehen mallit: mies ei saa suomalaisessa yhteiskunnassa olla heikko.

Lauantaina 19.11. vietetään kansainvälistä miestenpäivää. Päivän tavoite on mm. edistää myönteisiä miesroolimalleja, kiinnittää huomio miesten terveyteen ja hyvinvointiin, nostaa esiin miehiin kohdistuvaa syrjintää, edistää sukupuolten tasa-arvoa ja luoda turvallisempi ja parempi maailma, jossa ihmisillä on mahdollisuus kehittyä täyteen potentiaaliinsa.

Syrjimätön, oikeudenmukainen maailma on myös kansainvälisen setlementtiliikkeen tavoitteena. Me Vaasan Setlementissä teemme töitä siksi, että haluamme Vaasan seudulla asuvien ihmisten voivan hyvin ja löytävän omat voimavaransa.

Ristinummella seudun koululaisten parissa tehtävä Vaasan Setlementin tyttö- ja poikatyö pyrkivät juuri siihen, että tytöt ja pojat saisivat kasvaa ja kehittyä täyteen potentiaaliinsa, sellaisiksi ehjiksi, hyvinvoiviksi aikuisiksi, jollaisiksi he itse haluavat kasvaa – rohkeasti omina itsenään välittämättä siitä, millaisia rooliodotuksia yhteiskunta ja muut ihmiset heille asettavat.

Tänä syksynä poikatyön ryhmissä on paneuduttu erityisesti myönteisiin ajatuksiin ja tunteisiin. Apuna on käytetty Mari Lankisen kehittämää positiivisen psykologian ryhmämallia RAUTAA.

RAUTA on nuorille suunnattu ennaltaehkäisevä ryhmämalli, jossa erilaisten toiminnallisten harjoitteiden kautta harjoitellaan huomaamaan tunteita, vahvistamaan myönteistä mielialaa ja lisäämään ryhmähenkeä.

Lankisen kirjoittaman kirjan tehtävien mukaan ryhmissä on syksyn aikana tehty innokkaasti mm. spraymaalauksia, rakennettu ja koristelu joka ryhmälle omat toteemipaalut ja pojille omat rumpukapulat.

Rumpukapuloilla on ollut tärkeä rooli myöhemminkin: niitä on kalisteltu yhteen, kun ryhmässä on tehty yhdessä tärkeitä päätöksiä ja löydetty ”voimaveljiä” yhdistäviä tekijöitä.

Tehtävät auttavat poikia tunnistamaan itsessään myönteisiä tunteita ja vahvistamaan niitä. Opitaan havainnoimaan hyviä hetkiä ja löytämään omia vahvuuksia. Ryhmissä harjoitellaan pohtimaan myös kiitollisuuden tunnetta. Niin lapset kuin aikuisetkin voivat illalla nukkumaan mennessään miettiä kulunutta päivää: mistä asioista saan tänään olla kiitollinen.

Ohjaajat pyrkivät siihen, että tunteista puhumisesta tulisi helppoa, luonnollista ja arkipäiväistä. Pojat ovat nostaneet esiin vaikeita, isoja asioita, kuten kiusaamista, kaverisuhteita, köyhyyttä, Ukrainan sotaa ja ydinaseita.

Ryhmät – ja pojat – ovat erilaisia: joissakin ryhmissä pojat ovat innostuneet pohtimaan tunteitaan ja puhumaan niistä, mutta joissakin ryhmissä on ihmetelty ja vähän nuristukin, miksi koko ajan puhutaan tunteista.

Silloin onkin siirrytty toimintaan, peleihin, leipomaan ja leikkeihin ja jätetty puhumiset toiseen kertaan. Joka ryhmässä edetään ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan!

Kohta viisi vuotta Vaasan Setlementin poikatyötä tehneet ohjaajat tietävät myös kokemuksesta, että poikien tärkeät asiat kuulee muutenkin parhaiten juuri tekemisen lomassa. Ohjaajilta vaaditaan herkkyyttä kuunnella, kysyä oikeita kysymyksiä ja olla valmiina vastaanottamaan poikien mietteet ja pohdinnat.

Poikatyö täyttää ensi vuonna 5 vuotta

Vaasan Setlementti aloitti poikatyön Ristinummella syksyllä 2018. Toimintaan osallistuu 4.-7.-luokkalaisia poikia.

Poikatyö tarjoaa pojalle paikan, jossa hän saa olla oma itsensä ja tehdä itselleen mieluisia asioita yhdessä luotettavan aikuisen ja muiden ryhmäläisten kanssa.
Poikatyön tavoite on ehkäistä poikien syrjäytymistä ja vahvistaa poikien kaveritaitoja, itsetuntoa ja osallisuutta.
Vaasan Setlementin poikatyö tukee kouluissa tehtävää kasvatustyötä, koska poikatyön ryhmissä pystytään luomaan poikien välille ryhmähenkeä ja ehkäisemään kiusaamista.
Poikatyön toimintaan osallistuminen on perheille maksutonta, koska toiminta rahoitetaan Evald ja Hilda Nissin säätiön tuella.

Pojilta pyydetään kaksi kertaa vuodessa palautetta toiminnasta ja toiveita sen kehittämiseksi. Tämän kevään arvosanaksi pojat antoivat ”kiitettävä”.
Poikien kommentteja toiminnasta:

”Täällä kukaan ei kiusaa toisia eikä ole kova meteli.”

”Täällä ei ikinä oo tylsää, ruoka on mahtavaa, kivoja pelejä ja muuta.”

”Veri nais”

”Se että täällä saa avautua ja sen myös uskaltaa tehdä.”

AVOIMET OVET POIKATYÖSSÄ

Kappelinmäentie 7 C 24, tiistaina 29.11. kello 17-19.

Tervetuloa vanhemmat, yhteistyökumppanit ja kaikki kiinnostuneet tutustumaan Vaasan Setlementin tekemään poikatyöhön.

Tänä syksynä poikatyön ryhmissä on paneuduttu erityisesti myönteisiin ajatuksiin ja tunteisiin.