Yleiset uutiset

Kaikilla on oikeus kotiin

17.10. Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä & Asunnottomien yö

YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista päivää on vietetty vuodesta 1993. YK:n kestävän kehityksen, Agenda 2030-ohjelman, tavoitteena on köyhyyden poistaminen maailmasta sen kaikissa muodoissa. Äärimmäisessä köyhyydessä elää tälläkin hetkellä yli 760 miljoonaa ihmistä. Köyhyyden poistaminen on osa ihmisoikeuksien toteutumista, eikä sen merkitystä voida haasteidenkaan edessä kyseenalaistaa.

Suomi mielletään usein maana, jossa todellista köyhyyttä ei ole. Suhteellinen köyhyys ja eriarvoisuus ovat kuitenkin hyvin arkista todellisuutta myös meillä. Köyhyys- tai syrjäytymisriskillä tarkoitetaan, että henkilö on suhteellisesti pienituloinen, vajaatyöllinen tai vakavaa aineellista puutetta kokeva. Tähän riskiryhmään kuuluminen voi heikentää yksilön fyysistä terveyttä ja mielenterveyttä, toimintamahdollisuuksia, sekä sosioekonomisen aseman kehittymistä yhteiskunnassa.

Eriarvoistuminen ja tuloerojen kasvu ovat nousujohteisia trendejä niin maailmalla kuin myös Suomessa. On tärkeää muistaa, että isot köyhyyslukemat eivät johdu yksilön ominaisuuksista, virheistä tai kykenemättömyydestä. Köyhyys on rakentunut sisälle yhteiskunnan koneistoon ja sen muutoksiin vaikuttavat niin poliittiset päätöksenteot kuin markkinatalouden heilahtelut. Näin ollen onkin tärkeää puuttua ongelman juurisyihin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta. 

Setlementtiliike edistää Suomessa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumista. Tuotamme mielekästä ja voimavaroja kasvattavaa toimintaa ja palveluita kaikille, myös heikoimmassa asemassa oleville. Vertaistuki, yhteisöllisyys sekä osallisuuden kokemus saattavat olla niitä ratkaisevia tekijöitä, joiden avulla yksilön elämä saa uuden suunnan. Myös sinä voit olla osa setlementtiliikettä toimintaan osallistumalla tai vapaaehtoistyöntekijänä.

#asunnottomienyö #köyhyys #syrjäytyminen #setlementtityö