Yleiset uutiset

Parasta työssäni – juttusarjassa Hanna Puronaho

Näköalapaikka nuorten maailmaan

Hanna Puronaho pitää itseään etuoikeutettuna. Vaasan Setlementin tyttökerhon ohjaajana hän pääsee kurkistamaan nuorten, alakoulua käyvien tyttöjen maailmaan.

Vaasan Setlementti on tehnyt Tyttötyötä jo 15 vuotta Evald ja Hilda Nissin säätiön tuella. Aluksi toimintaa järjestettiin Vanhan Vaasan ja Isolahden koulujen tytöille. Nykyisin Tyttötyö on keskittynyt Ristinummelle.

”Tyttikseen” tulevat Nummen ja Vanhan Vaasan koulujen 4.-6.-luokkalaiset tytöt kerran viikossa suoraan koulusta. Kerran kuukaudessa tavataan myös Variskan koulun 7.-luokkalaisia, jotka ovat alakoululaisina käyneet Tyttiksessä. Toimintaan osallistuu tällä hetkellä noin 90 tyttöä.

Tyttöjä rohkaistaan
omaan ajatteluun

Tyttötyön tavoite on rohkaista tyttöjä kasvamaan rohkeasti omana itsenään ja tuomaan esille omia ajatuksiaan. Tyttötyön ohjaajat luovat ryhmään turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin. He ovat turvallisia aikuisia ja myös roolimalleja tytöille.

”Tyttötyön yksi tavoite on vaalia lapsuutta mahdollisimman pitkään; antaa tytöille kasvurauha. Olemme myös tukena elämän eri tilanteissa.”

Tyttiksessä käyminen on vapaaehtoista, mutta useimmiten kaikki luokan tytöt tulevat Tyttikseen yhdessä, koska siellä on niin kivaa. Tyttiksessä esimerkiksi keskustellaan paljon eri asioista, pelataan, askarrellaan ja leivotaan yhdessä.

”Tytöt saavat itse vaikuttaa Tyttiksen ohjelmaan. Pyrimme tekemään niitä juttuja, jotka nuoria kiinnostavat ja ovat nuorten elämässä ajankohtaisia. Nuorten innostus ja eloisuus antaa energiaa omaan työhön.”

Koska tytöt käyvät Tyttiksessä useita vuosia, ohjaajat oppivat tuntemaan heidät hyvin. Monesti tyttöjen on helpompi avautua ongelmistaan Tyttiksen ohjaajalle kuin esimerkiksi opettajalle.

”Elämme yhdessä tyttöjen kanssa heidän ilojaan ja surujaan. Vaikka välillä eteen tulee hyvin rankkojakin asioita, pidän työstäni juuri siksi, että Tyttiksessä minulla on aito mahdollisuus auttaa nuoria. Myös ohjaajakollegat perhetyössä ovat iso voimavara”, Hanna pohtii.

Tyttötyö – kuten Vaasan Setlementin työ usein muutenkin – on vahvasti ennaltaehkäisevää työtä. Yhteisöllisyyttä luova toiminta auttaa nuoria saamaan ystäviä ja löytämään elämäänsä hyviä asioita.

”Tämä on hyvin ainutlaatuinen auttamistapa – ja hyvin tarpeellinen.”

Hanna on koulutukseltaan sosionomi, ja hän tutustuikin Vaasan Setlementtiin ensimmäisen kerran suorittaessaan opintoihin kuuluvaa harjoittelua keväällä 2011. Työpaikka löytyi samasta paikasta jo saman vuoden syksyllä.

Hanna on tullut tutuksi monelle lapsiperheelle, sillä hän on tehnyt töitä Vaasan Setlementin perhetyön eri yksiköissä. Hanna on mm. vetänyt Huvilakadulla Perhekahvilaa ja Gerbyssä Vestiksessä hän käy pitämässä laulu-. ja musiikkituokioita kerran viikossa.

Musiikki, luonto ja liikunta ovat Hannan voimavarapankkeja.

Luonto on Hannalle niin tärkeä juttu, että hän on opiskellut työn ohessa luonto-ohjaajaksi. Koulutuksesta on hyötyä myös Vaasan Setlementin perhetyössä.

”Luonto ja musiikki rentouttavat ja antavat voimavaroja.”