Poikatyö

HUOM! Suomen hallituksen julistaman poikkeustilan vuoksi olemme sulkeneet Poikatyön ryhmät toistaiseksi.

Poikatyö on aloittanut toimintansa syksyllä 2018 Ristinummen alueella, tarjoten toimintaa aluksi Nummen koulun 4.-5.  -luokkien pojille. Poikaryhmät kokoontuvat kerran viikossa koulun jälkeen noin kahdeksi tunniksi kerrallaan. Syksystä 2019 toiminta laajenee koskemaan Nummen koulun 4.-6. -luokkalaisia poikia sekä Vanhan Vaasan koulun 4.-5. -luokkalaisia poikia.

Poikatyö tarjoaa pojille paikan, jossa voi olla oma itsensä ja tehdä itselleen mieluisia asioita yhdessä luotettavan aikuisen ja muiden ryhmäläisten kanssa. Tavoitteena on myös vahvistaa poikien itsetuntoa ja ryhmässä toimimisen taitoja. Kohdennetun työn malli turvaa lasten yksilöllisen kohtaamisen.

Poikatyön sisältö suunnitellaan yhdessä poikien kanssa. Poikatyö tarjoaa tekemistä koulun jälkeen, sisältäen mm. mukavaa yhdessäoloa, pelailua, luonnossa liikkumista, urheilua, ruoan valmistusta, kädentaitoja ja elokuvien katselua. Joka kerhokerta tarjotaan pojille välipala, joka on heille maksuton. Toiminta on myös muilta osin pääosin maksutonta.

 

Toiminnan rahoittaa Evald ja Hilda Nissin säätiö.

Poikatyö on aloittanut toimintansa syksyllä 2018 Ristinummen alueella, tarjoten toimintaa aluksi Nummen koulun 4.-5.  -luokkien pojille. Poikaryhmät kokoontuvat kerran viikossa koulun jälkeen noin kahdeksi tunniksi kerrallaan. Syksystä 2019 toiminta laajenee koskemaan Nummen koulun 4.-6. -luokkalaisia poikia sekä Vanhan Vaasan koulun 4.-5. -luokkalaisia poikia.

Poikatyö tarjoaa pojille paikan, jossa voi olla oma itsensä ja tehdä itselleen mieluisia asioita yhdessä luotettavan aikuisen ja muiden ryhmäläisten kanssa. Tavoitteena on myös vahvistaa poikien itsetuntoa ja ryhmässä toimimisen taitoja. Kohdennetun työn malli turvaa lasten yksilöllisen kohtaamisen.

Poikatyön sisältö suunnitellaan yhdessä poikien kanssa. Poikatyö tarjoaa tekemistä koulun jälkeen, sisältäen mm. mukavaa yhdessäoloa, pelailua, luonnossa liikkumista, urheilua, ruoan valmistusta, kädentaitoja ja elokuvien katselua. Joka kerhokerta tarjotaan pojille välipala, joka on heille maksuton. Toiminta on myös muilta osin pääosin maksutonta.

 

Toiminnan rahoittaa Evald ja Hilda Nissin säätiö.

Yhteystiedot

Osoite: Kappelinmäentie 7 C 24

Poikatyön ohjaaja Petri Uitto
puh: 040 544 9777

Poikatyön ohjaaja Julia Pessi
puh: 040 591 0958

Perhetyön vastaava ohjaaja Noora Annola
050 321 4873

poikatyo@vaasansetlementti.fi