Gullmo Byacenter

Vasa Settlements Gullmo Byacenter, Gamla Vasagatan 8, 65370 Vasa

Kansliet, Gullmo

Öppet varje dag kl. 7-21

044 332 1038 eller 040 660 5436

Eeva Hocksell

Gullmo ansvariga ledaren

040 621 4787

eeva.hocksell@vaasansetlementti.fi

Alterneringsledighet 9.1.-7.7.2023.

Vikarie: Hanna Perälä

044 9625 583

hanna.perala@vaasansetlementti.fi

Byacenter

Öppet från måndag till fredag kl. 9-15 eller enligt program.

Päivi Vauto

Byacenter ansvariga ledaren

044 332 1039

kylakeskus@vaasansetlementti.fi

Gullmo Byacenter köket

Lunch måndag till fredag kl. 11-13

Kyläkeskuksen emäntä Anne-Maria Sui.

Anne-Maria Sui

Kokerska, köket

040 661 5731

Lunchlista