Kyläkeskus Kultanummi

Kultakeskus Kultanummi, Vanhan Vaasan katu 8

Office Kultanummi

044 332 1038 or 040 660 5436

Kyläkeskus

Open from Monday to Friday 9- 15, sometimes in evenings too.


Eeva Hocksell

Kultanummi responsible nurse

040 621 4787

eeva.hocksell@vaasansetlementti.fi

Päivi Vauto

Kyläkeskus responsible instructor

044 332 1039

kylakeskus@vaasansetlementti.fi

Kyläkeskuksen emäntä Anne-Maria Sui.

Anne-Maria Sui

Cook

040 661 5731