Allmänna nyheter

Välkomna på insamlingsbrunch

Välkomna på insamlingsbrunch lördagen 16.3. kl. 10 eller kl. 12. Brunchen är på Vestis, Storbyvägen 20.

Anmälningar senast 13.3. till e-post: vestis@vaasansetlementti.fi.

Intäkterna går till verksamheten i förenings barn- och ungdomsarbetet (RA/2023/342).