Allmänna nyheter

Årsmöte 22.3. kl 16

Vasa Settlementförenings medlemmar är välkomna till årsmöte onsdagen 22.3. kl 16 på Settlementcenter, Villagatan 1. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.