Lapsi talvella pulkkamäessä.

Orion-klubb börjar 14.2.

Orion-klubb för barn och män som är viktiga i barnets liv starttar 14.2. kl. 17-19. Vi ses på Gamla Vasas ruiner. Ta pulka med!

Anmälningar 040 749 8763 eller vestis@vaasansetlementti.fi.

Orion-kerhon mainos 14022022