Metsämörri-utflykter på våren 2022

Metsämörri-Skogsmulle-utflykter för barn under skolåldern med vuxen tisdagar kl. 9.30-10.30 (Obs. det här är det rätta tid, i bilden tiden är fel) i Sandvik 8.2.-24.5. utom veckan 9. Anmälningar: Hanna 040 560 0195.

Fredagar kl. 9.30-10.30 i Forskärr på följande dagor: 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 1.4., 8.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5. Anmälningar: Miia 040 591 0958.

Metsämörri-mainos kevät 2022.