Millainen on Hopearanta?

Hopearanta on kesällä 1995 valmistunut, avara, kaunis ja valoisa hoito- ja asumisyksikkö Vaasan Kotirannalla. Suojaisan kesäpuutarhan ympäröimä Hopearanta tarjoaa tehostettua palveluasumista 16 muistisairaalle.
Toiminnassa pyritään asukkaiden elämänlaadun ja elämänhallinnan tukemiseen kuntouttavan työotteen avulla. Hoitotiimin työtä ohjaavat periaatteet yksilöllisyyden kunnioituksesta ja turvallisuudesta. Toiminnan keskipisteessä ovat asukkaat, ja hoitajien tavoitteena on luoda Hopearantaan lämmin, kodinomainen tunnelma.

Miten Hopearannassa toimitaan?

Hoivatyö pohjautuu korkeatasoiseen tietotaitoon ja erityisosaamiseen sekä eettisistä periaatteista nousevaan toimintafilosofiaan. Yksilöllisen hoidon tueksi laadimme kattavan palvelusuunnitelman, joka edesauttaa muistisairaan yksilöllisten tarpeiden huomioonottamisen. Palvelun peruspilareina ovat turvallisuus, elämänmyönteisyys sekä omatoimisuuden säilyttäminen.
Hoidon terveyskeskeisyyttä lisäävät saatavilla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon palvelut. Erilaiset mukavat retket ja viriketoiminta mahdollistavat Hopearannassa asuville kodinomaista ja elämänmakuista ajanviettoa.

Henkilökunta

Hopearannassa työskentelevät hoivatyön ammattilaiset. Hoidon ytimenä on asukkaiden voimavarojen ja elämänhallinnan tukeminen. Jokaisella asukkaalla on omahoitaja, joka huolehtii luottamuksellisesti omasta asukkaastaan ja pitää yhteyttä asukkaan omaisiin ja asukkaalle tärkeisiin henkilöihin.
Hoitotyössä kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta. Hoidon toteutumista koordinoidaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti vuorokauden ympäri. Omahoitaja ja hoitotiimi pyrkivät siihen, että asukkailla on rento, kiireetön ja hyvä olo.

Miten Hopearantaan hakeudutaan?

Aikuisten sosiaalityön kautta ma-pe klo 8-11 puh. 040 575 3109

Yhteystiedot

Voikukkakuja 4,

65230 Vaasa.

Mikaela Vehkamäki
Puh: 040 631 6113

Kanslia
Puh: 050 554 4469

hopearanta@vaasansetlementti.fi

 

Olemme mukana Vaasan Kaikukortti-kokeilussa 2020.