Millainen on hopearanta?

Hopearanta on kesällä 1995 valmistunut, avara, kaunis ja valoisa hoito- ja asumisyksikkö. Yksikössä on 16 asumispalvelupaikkaa. Hopearannan sijainti on rauhallinen ja luonnonläheinen palveluyksikkö Vaasan Kotirannalla, jota ympäröi suojaisa kesäpuutarha.

Miten Hopearannassa toimitaan?

Hoivatyö pohjautuu korkeatasoiseen tietotaitoon ja erityisosaamiseen sekä eettisistä periaatteista nousevaan toimintafilosofiaan. Yksilöllisen hoidon tueksi laadimme kattavan palvelusuunnitelman, joka edesauttaa muistisairaan yksilöllisten tarpeiden huomioonottamisen. Palvelun peruspilareina ovat turvallisuus, elämänmyönteisyys sekä omatoimisuuden säilyttäminen.
Hoidon terveyskeskeisyyttä lisäävät saatavilla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon palvelut. Erilaiset mukavat retket ja viriketoiminta mahdollistavat Hopearannassa asuville kodinomaista ja elämänmakuista ajanviettoa.

Henkilökunta

Hopearannassa työskentelevät hoivatyön ammattilaiset. Hoidon ytimenä on asukkaiden voimavarojen ja elämänhallinnan tukeminen. Jokaisella asukkaalla on omahoitaja, joka luottamuksellisesti vastaa oman asukkaansa kaikista tarpeista. Omahoitaja huolehtii yhteydenpidosta asukkaan omaisiin ja asukkaalle tärkeisiin henkilöihin. Hoidon toteutumista koordinoidaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti vuorokauden ympäri. Omahoitajan ja hoitotiimin punaisena lankana on asukkaiden rento, kiireetön hyvä olo huomioiden asukkaan itsemääräämisoikeuden.

Miten Hopearantaan hakeudutaan?

Aikuisten sosiaalityö kautta ma-pe klo 8.00-11.00 puh. 0405753109

Yhteystiedot

Voikukkakuja 4,

65230 Vaasa.

Hillevi Potoinen
Puh: 06-321 2770

 

Kanslia
Puh: 050-554 4469

 

Vastaava ohjaaja
Puh: 040 631 6113

 

hopearanta@vaasansetlementti.fi