Allmänna nyheter

Välkommen till vår seniorgrupp!

Seniorcafé i Gerby varje måndag kl. 10-12 på Settlement Vestis, Storbyvägen 20.

Vi har seniorcafé även i Korsnäståget en gång per månad.

Välkommen med! Du kan komma varje gång eller när som helst tiden passar för dig. Seniorgruppen är gratis!