Allmänna nyheter

MEDDELANDE FÖR VASA SETTLEMENTS LUNCHKUNDER

Lunchrestauranger stängs

På grund av ekonomiska skäl måste Vasa Settlementförening tyvärr sluta sälja mat i våra lunchrestauranger i Brändö (Settlementcenter) och i Korsnäståget (Byacenter).

Från 1.5.2024 lagar vi mat endast för invånare i Gullmo och Hopearanta, Vasa Settlements enheter som erbjuder boendetjänster.

Café i Byacenter fortsätter och vi försöker ordna kaffe också till våra hobbyklubbar i Settlementcenter.

Beslutet har ingen inverkan på personalens anställninsförhållanden.

Vasa Settlementföreningens styrelse