Allmänna nyheter

Välkommen till vår seniorgrupp!

Seniorgruppen i Gerby varje måndag kl. 10-12 på Settlement Vestis, Storbyvägen 20.

Välkommen med! Du kan komma varje gång eller när som helst tiden passar för dig. Seniorgruppen är gratis!

Vi börjar nästa år måndagen 15.1.2024. Välkomna med!