Välkommen till vår seniorgrupp!

Seniorgruppen i Gerby varje måndag kl. 10-12 på Settlement Vestis, Storbyvägen 20.

Välkommen med! Du kan komma varje gång eller när som helst tiden passar för dig. Seniorgruppen är gratis!