Privacy Policy (in Finnish)

Vaasan Setlementin tietosuojaseloste

Vaasan Setlementtiyhdistys ry. on sitoutunut suojaamaan jäsentensä, asiakkaidensa ja muiden toimintaansa osallistuvien yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely on tarpeen palvelujemme tuottamisen, tiedotuksen ja asiakaspalvelun kannalta.

Vaasan Setlementti toimii tuottamiensa palveluiden osalta usein tietojen käsittelijänä. Tällöin asiakkaan henkilötiedot tulevat viranomaisilta, jotka ostavat palveluita Vaasan Setlementiltä. Rekisterinpitäjänä näissä tapauksissa toimii viranomainen.

Joissakin palveluissaan Vaasan Setlementti toimii itse rekisterinpitäjänä. Tällöin palvelun tuottamisen edellytyksenä on asiakkaan antama suostumus henkilötietojensa keräämiseen. Henkilötiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta.

Vaasan Setlementin verkkosivuilla (www.vaasansetlementti.fi) vierailevista kerätään evästeiden avulla verkkosivujen käyttöön liittyviä tilastollisia tietoja, esimerkiksi tietoja linkkien klikkauksista. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai poistaa evästeet muuttamalla selaimensa asetuksia.

Verkkosivuilla ei kerätä eikä hyödynnetä yksittäisen käyttäjän tietoja. Poikkeuksena ovat verkkopalvelussa sijaitsevat lomakkeet, joilla käyttäjä voi ilmoittautua Vaasan Setlementin tietyn palvelun käyttäjäksi (esimerkiksi ilmoittautumiset erilaisiin kerhoihin). Täyttämällä lomakkeen käyttäjä hyväksyy tietojen keräämisen kyseisen palvelun järjestämistä varten.

Henkilötietoja säilytetään tietoturvallisessa asiakastietojärjestelmässä, johon pääsy on ainoastaan Vaasan Setlementin henkilöstöllä. Vaasan Setlementti ei luovuta tietoja ulkopuolisille ilman asianomaisen suostumusta. Tiedot hävitetään, kun niitä ei enää tarvita palvelun tuottamiseen.

Ennen tietojen hävittämistä tiedot saatetaan anonymisoida tilastollisia ja tutkimuksellisia tarkoituksia varten siten, ettei niiden perusteella voida tunnistaa ketään henkilöä. Vaasan Setlementti saattaa myös pyytää asiakkaalta suostumusta asiakkaan yhteystietojen säilyttämiseen myöhempää yhteydenottoa varten.

Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu. Henkilö voi myös pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista.

Tietosuojaa ja omia tietoja koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä Vaasan Setlementtiin. Tietojen tarkistamista on pyydettävä kirjallisesti ja tapaamisesta on sovittava etukäteen. Vaasan Setlementti pyytää huomioimaan, että sillä on velvollisuus tunnistaa tietopyynnön esittäjä luotettavasti. Tietopyynnön esittäjän tulee varautua saapumaan Vaasan Setlementin toimitiloihin voimassaolevan henkilöllisyystodistuksen kanssa.

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut ja palautteet osoitteeseen:

Vaasan Setlementti
Huvilakatu 1
65200 Vaasa