Strategy 2023-2028 (in Finnish)

Perustehtävämme: Vaasan Setlementti tukee ihmisiä elämän eri vaiheissa. Edistämme yksilön elämänhallintaitoja, lisäämme ihmisten välistä vuorovaikutusta ja luomme mahdollisuuksia yhteisöllisyydelle. Tuemme erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia ja tarjoamme palveluja heille, joille ei niitä olisi muuten tarjolla.

Arvomme: Arvostava kohtaaminen. Oikeudenmukaisuus. Rohkeus.

Missio: Vaasan Setlementti, hyvän elämän mahdollistaja.

Visio: Vaasan Setlementti on tunnettu ja ammattitaitoinen hyvinvoinnin edistäjä. Olemme vahvasti mukana muuttuvassa yhteiskunnassa ja kehitämme laadukkaita asiantuntija- ja vapaa-ajan palveluja Vaasan seudun asukkaille.

Strategiset tavoitteet 2023-2028:

Monipuolinen kansalaistoiminta
Setlementti on hyvä työpaikka
Erinomainen palvelu ja tyytyväiset asiakkaat
Setlementti on vastuullinen yhteistyökumppani