Kuntouttava työtoiminta

Vaasan Setlementtiyhdistys järjestää kuntouttavaa työtoimintaa Vaasan kaupungin ostopalveluna. Kuntouttavan työtoiminnan palvelu on tarkoitettu pitkään työttömänä oleville henkilöille. Asiakkaat ohjautuvat palveluun Vaasan kaupungin kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien kautta.

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia avustavia työtehtäviä Vaasan Setlementtiyhdistyksen eri yksiköissä. Meiltä löytyy avustavia työtehtäviä esimerkiksi ateriapalveluista, kahvila- ja viriketoiminnasta, puhtausalan tehtävistä, keittiötyön sekä puutarhatyön tehtävistä.

Palvelu koostuu tutustumiskäynneistä, ohjauksesta työtehtävissä sekä säännöllisestä yksilövalmennuksesta. Lisäksi työtoimintaan osallistunut asiakas saa palautteen kuluneesta työtoimintajaksostaan sekä osallistumistodistuksen kun kuntouttava työtoiminta Setlementillä päättyy. Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua 3 – 24 kuukauden ajan.

Työtoiminta voidaan aloittaa 1- 2 työtoimintapäivällä ja työtoimintapäiviä voidaan lisätä asiakkaan voinnin ja tarpeen mukaan. Työtoiminta-aika on usein 4-6 tuntia per työtoimintapäivä. Työtoiminnassa asiakas pääsee kartuttamaan työkokemusta sekä treenaamaan työelämätaitoja. Työtehtäviin asiakkaan perehdyttää työtoimintayksiköstä nimetty työtoiminnan ohjaaja. Työtoiminnan ohjaaja ohjaa asiakasta työtoiminnassa ja auttaa aina tarpeen tullen työtehtävissä.

Palveluun sisältyy myös säännölliset kahdenkeskiset tuki- ja ohjauskeskustelut yhdessä yksilövalmentajan kanssa. Valmentajan kanssa voi keskustella omasta elämäntilanteesta, miettiä tulevaa sekä pohtia yhdessä jatkosuunnitelmia kuntouttavan työtoiminnan jälkeen. Tarpeen mukaan yksilövalmentaja auttaa myös käytännön asioiden hoitamisessa.

Yhteystiedot:

Meri Saarikangas
yksilövalmentaja

Virkavapaalla 31.12.2021 saakka.

Sijaisena toimii:

Päivi Vauto (Kyläkeskus Kultanummi)
Puh. 044 332 1039

paivi.vauto@vaasansetlementti.fi

Olemme mukana Vaasan Kaikukortti-toiminnassa.