7-tyttis

7-Luokkan Tyttis

Kerran kuukaudessa, kävijoille ilmoitetaan kerroista

erikseen puhelimitse.