Tyttötyö

Tyttötyö käynnistyi syksyllä 2005 kahdella pilottikoululla Vaasassa. Tällä hetkellä toimintamme on suunnattu Ristinummen alueella Vanhan Vaasan- ja Nummen koulujen 4.-7.-luokkien tytöille. Toimintaan osallistuu tällä hetkellä 95 tyttöä, eli  9  tyttöryhmää. Tyttöryhmät kokoontuvat kerran viikossa heti koulun jälkeen. 7.-luokkalaisten tyttöjen ryhmä kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa.

Tyttötyön tavoitteena on vaalia lapsuuden säilymistä mahdollisimman pitkään. Tyttötyössä aikuisen roolimallilla ja läsnäololla luodaan turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri ohjaajan ja ryhmäläisten välille. Tyttöjä rohkaistaan tuomaan esille omia ajatuksiaan ja tuetaan heitä elämän eri tilanteissa.

Toiminnallisissa ryhmissä tekeminen painottuu tytöille ominaisiin ja mielekkäisiin tyttöjen juttuihin, joilla vahvistetaan luovuutta, kädentaitoja ja sosiaalisuutta. Toiminnan suunnittelussa tyttöjen mielipiteitä kuunnellaan ja näin luodaan yhdessä monipuolinen toimintasuunnitelma. Tyttiksessä pelaillaan, leikitään, askarrellaan, kokkaillaan ja tehdään paljon muutakin kivaa. Välillä lähdetään hieman kauemmaksi kuten teatteriin, uimahalliin, keilahallille, minigolffaamaan jne.

Toiminnan rahoittaa Evald ja Hilda Nissin säätiö

                                                   

Yhteystiedot

Tyttis-kerhot pidetään Ristinummella osoitteessa Kappelinmäentie 3 B 12

Tyttötyön ohjaaja Hanna Puronaho
puh: 040 560 0195

Tyttötyön ohjaaja Johanna Södergård
puh: 040 542 4616

Perhetyön vastaava ohjaaja Salme Kalliokoski
050 321 4873

tyttotyo@vaasansetlementti.fi