Tyttötyö

Tyttötyö käynnistyi syksyllä 2005 kahdella pilottikoululla Vaasassa. Tällä hetkellä toimintamme on suunnattu Ristinummen alueella Vanhan Vaasan- ja Nummen koulujen 4.-6. -luokkien tytöille. Toimintaan osallistuu viikoittain noin 80 kävijää. Alakoululaisten ryhmät kokoontuvat kerran viikossa heti koulun jälkeen. Tämän lisäksi Variskan koulun 7.-luokkalaisten tyttöjen ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.

Tyttötyön tavoitteena on vaalia lapsuuden säilymistä mahdollisimman pitkään. Tyttötyössä aikuisen roolimallilla ja läsnäololla luodaan turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri ohjaajan ja ryhmäläisten välille. Tyttöjä rohkaistaan tuomaan esille omia ajatuksiaan ja tuetaan heitä elämän eri tilanteissa.

Ryhmissä tekeminen painottuu kävijöille mielekkäisiin toimintoihin, joilla vahvistetaan muun muassa itsetuntoa, luovuutta ja sosiaalisuutta. Toiminnan suunnittelussa asiakkaiden mielipiteitä kuunnellaan ja näin luodaan yhdessä monipuolinen toimintasuunnitelma. Välillä käydään myös esimerkiksi retkillä.

Toiminnan rahoittaa Evald ja Hilda Nissin säätiö

 

                                                   

Yhteystiedot

Tyttis-kerhot pidetään Ristinummella osoitteessa Kappelinmäentie 3 B 12

Tyttötyön ohjaaja Hanna Puronaho
puh: 040 560 0195

Perhetyön vastaava ohjaaja Noora Annola
050 321 4873

tyttotyo@vaasansetlementti.fi