Vaasan Setlementin Tyttötyö

Vaasan Setlementin tyttötyötä tehdään Ristinummella

Tyttötyön Tyttis-kerhoissa käy joka viikko noin 80 tyttöä.

Tytöt ovat Vanhan Vaasan ja Nummen koulujen oppilaita (4.-6. luokat).

Tyttis-ryhmät kokoontuvat kerran viikossa heti koulun jälkeen.

Lisäksi Variskan koulun 7-luokkalaisilla tytöillä on oma ryhmänsä, 7-Tyttis.
Se kokoontuu kerran kuukaudessa. Kävijät saavat tiedon tapaamisista omaan puhelimeensa.

Tyttötyön tavoitteena on vaalia lapsuuden säilymistä mahdollisimman pitkään.
Tyttötyössä aikuisen roolimallilla ja läsnäololla luodaan turvallinen ja luottamuksellinen
ilmapiiri ohjaajan ja ryhmäläisten välille. Tyttöjä rohkaistaan tuomaan esille omia ajatuksiaan
ja tuetaan heitä elämän eri tilanteissa.

Rahat tyttötyöhön tulevat Evald ja Hilda Nissin säätiöltä.

Tyttötyön kuukausiohjelmat

Isosisarustoiminta ja isosisaruskoulutus

                                                   

Yhteystiedot

Tyttis-kerhot pidetään Ristinummella osoitteessa Kappelinmäentie 3 B 12

tyttotyo@vaasansetlementti.fi

Tyttötyön ohjaaja Hanna Puronaho
puh: 040 560 0195

Perhetyön vastaava ohjaaja Noora Annola
050 321 4873