MiniDrama

MiniDrama

för 5–6 åringar

Vi leker dramalekar och dramatiserar sagor

med hjälp av utklädningslådan.

 

Måndagar kl. 17.30-18.15 (Gerby Uf)

18.9-27.11.2017

De 10 första anmälda ryms med

Ledare för klubben: Lotta Ventus

 

Anmälning

En klubb pågår 10 veckor och kostar 20€.

Mera info:

040-7498 763

vestis@vaasansetlementti.net

ANMÄLNING TILL MINIDRAMA KLUBB