Lasten liike iltapäivät -hanke

Lasten Liike – hanke tarjoaa monipuolista, liikuntaa ja kulttuuria yhdistävää kerho- tai harrastustoimintaa lasten iltapäiviin. Toiminnan tavoitteena on lisätä koululaisten yhteisöllisyyttä ja viihtymistä. Kaikki kerhoista kiinnostuneet lapset ovat tervetulleita mukaan. Osallistuminen on kouluille ja osallistujille maksutonta.

Lasten liike -hanke käynnistyi syksyllä 2017  ympäri Suomea yli 50 paikkakunnalla. Vaasassa toiminta alkoi lukuvuonna 2017-2018 kymmenellä eri koululla. Toimintaa järjestävät koulujen yhteistyökumppaneina Vaasan Setlementtiyhdistys ry, VPS Juniorit ry, Vaasan 4H-yhdistys, Liikuntapalvelut sekä Taiteen perusopetus. Suomen Olympiakomitea ry koordinoi taustalla Lasten Liike -iltapäivien kokonaisuutta yhdessä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Lasten Liikkeen operatiivinen toiminta rahoitetaan pääosin yritysten tuella. Yrityskumppaneiksi ovat ensi vaiheessa lähteneet Fazer, HK, UPM, OMO ja Reima.

Suomenkieliset kerhot keväällä 2019:

Tiistai: Merenkurkun Nuorten liike -kerho klo 14-15.00, 7-9 luokkalaisille

Ilmoittautuminen tästä

Torstai: Vanhan Vaasan koulu, Palosaarella klo 14-15:00

Ilmoittautuminen tästä

Lasten liike eftermiddagar -projekt

Målsättningen med Lasten Liike- projektet är at erbjuda en mångsidig klubb – eller hobbyverksamhet för barnens eftermiddagar där idrott och kultur kompineras. Med verkamheten strävar man efter att öka skolelevernas gemenskap och trivsel. Alla barn som är intresserade av klubben är välkomna men i verksamheten. Det är kostnadsfritt för skolorna och skoleleverna att delta i verksamheten. Skoleleverna får vara delaktiga och bli hörda vid planeringen av verksamhetens innehåll och genomefärande.

På hösten 2017 startar verksamheten på över 50 orter runt om Finland. I Vasa börjar verksamheten läsåret 2017-2018 på tio olika skolor.  Verksamheten ordnas med samarbete mellan skolan och aktören, vilka är vasa Settlementföreningen rf, VPS Juniorit, Vaasan 4H-yhdistys, idrottservicen, TaiKon och Vasa stad. Lasten liike- eftermiddagarnas helhet koordineras i bakgrunden av Filands Olympiska kommitté rf, till sammans men de lokala idrottsfärbunden. Projektet finansieras huvudsakligen med stöd av företagspartmers vilka är Fazer, UPM, OMO och Reima.

Klubbar i Vår 2019

Måndagar: Haga skola Fun-klubb kl. 13:15-14.15 för åk 3-4

Anmälning här

Onsdagar: Sundom skola Fun -klubb, kl. 13:15-14:15 för åk 3-4

Anmälningar här

Setlementti Vestis/Settlement Vestis

040 749 8763

vestis@vaasansetlementti.fi