Ohjelma / Program

KLUBBAR HÖSTEN 2020 

ANMÄLNING: genom blankett på hemsidan
Vid frågor kontakta Vestis: vestis@vaasansetlementti.fi, 040-7498 763