Ilmoittautumislomake / Anmälningsblankett

Ilmoittautumislomake/anmälningsblankett

  • Henkilötiedot / Personuppgifter

  • Vanhemmat / Föräldrar

  • Valitse, mihin kerhoihin haluat osallistua / Kryssa för vilken/vilka klubbar du vill delta i