Ilmoittautumislomake / Anmälningsblankett

Ilmoittautumislomake/anmälningsblankett

  • Henkilötiedot / Personuppgifter

  • Vanhemmat / Föräldrar

  • Valitse, mihin kerhoihin haluat osallistua / Kryssa för vilken/vilka klubbar du vill delta i

    Klubbdagar: 24.9, 1.10, 22.10, 29.10, 5.11, 12.11, 19.11, 26.11, 3.12