Kerhotoiminta 3-6 lk / Vestis klubbar för åk 3-6

Klubbberksamhet
Kerhotoiminta

Settlement Vestis ordnar klubbverksamhet efter skolan för skolbarn åk 3-6. Under våren 2020 ordnas Kock-klubb för åk 1-4, Chillklubb för åk 3-6 och Idrottsklubb för åk 1-4. Kock-klubben och Chillklubben ordnas på Vestis medan Idrottsklubben ordnas i Gerby skola.

040 749 8763
vestis@vaasansetlementti.fi