Kerhotoiminta 3-6 lk / Vestis klubbar för åk 3-6

KLUBBVERKSAMHET ÅK 3-6

Settlement Vestis ordnar klubbverksamhet efter skolan för skolbarn åk 3-6. Under hösten 2019 ordnas Kock-klubb för åk 3-6 och Chillklubben för åk 3-4. Båda klubbarna ordnas på Vestis

 

Verksamhetsledare: 040 749 8763
vestis@vaasansetlementti.fi