Tietoa Vaasan Setlementtiyhdistyksestä

Vaasalaista setlementtityötä jo 70 vuotta.

Ihmisen puolesta, ihmisen kanssa,

läpi elämän.

 

 

Vaasan Setlementtiyhdistys ry on vuonna 1948 perustettu vaasalainen voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistys toteuttaa Vaasan seudulla kansainvälistä setlementtityön mukaista toimintaa. Setlementtityön lähtökohtana on tukea ihmistä, ihmisen elämän eheytymistä sekä lähimmäisenä kasvamista.

 

Yhdistyksen tavoitteena on edistää yksilön elämänhallintataitoja, lisätä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.

 

Setlementtityössä ihmiset saavat voimaa toisiltaan ja avaavat pala palalta omia polkuja eteenpäin. Yhdistys pyrkii omalta osaltaan toteuttamaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista oman toimintamuotojensa sekä erilaisten kehittämisprojektien ja muun toiminnan avulla. Toimimme ammattilaisten ja vapaaehtoistyöntekijöiden yhteisvoimin, paikallisista tarpeista käsin, ihmisten keskellä ja ihmisten kanssa, läpi elämän.

 

Vaasan Setlementtiyhdistyksen arvoja ovat yhteisöllisyys, tasa-arvoisuus, lähimmäisyys, erilaisuuden hyväksyminen sekä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukeminen.

 

Vaasan Setlementtiyhdistyksen perustehtävät:

  1. ihmisten osallisuuden lisääminen ja elämänlaadun parantaminen
  2. luottamuksen rakentaminen eri ihmisten välille
  3. sosiaalisen pääoman kartuttaminen ja yhteisöjen vahvistaminen
  4. oman lähiympäristön kehittäminen
  5. syrjäytymisen vähentäminen

Toimintamuotoina ovat ruoka- ja asumispalvelut, perhetyö, veteraanityö, kuntouttava työtoiminta, työllistämisen erilaiset palvelut, kerhotoiminta sekä koululaisten iltapäivätoiminta.