Vaasalaista setlementtityötä jo yli 70 vuotta

Vaasan Setlementtiyhdistys on vaasalainen, voittoa tavoittelematon yhdistys. Arvojamme ovat: yhteisöllisyys, tasa-arvoisuus, lähimmäisyys, erilaisuuden hyväksyminen sekä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukeminen.

Setlementtityössä ihmiset saavat voimaa toisiltaan ja avaavat pala palalta omia polkuja eteenpäin. Me pyrimme omalta osaltamme edistämään sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Yhdistyksemme ammattilaiset ja vapaaehtoistyöntekijät tekevät työtä yhdessä, paikallisista tarpeista lähtien, ihmisten keskellä ja ihmisten kanssa, kaikissa elämänvaiheissa.

Vaasan Setlementtiyhdistys haluaa:

  • lisätä ihmisten osallisuutta ja parantaa heidän elämänlaatuaan.
  • rakentaa luottamusta ihmisten välille.
  • kartuttaa sosiaalista pääomaa ja vahvistaa yhteisöjä.
  • kehittää lähiympäristöä.
  • vähentää syrjäytymistä.