Tjänster för veteraner

Vasa Settlement erbjuder Vasas veteraner måltider, hjälp med motion och ärenden, en tisdagsklubb, utflykter och övrig rekreationsverksamhet. Veteranernas klubb samlas på tisdagar i Brändö vid Vasa Settlementcenter på Villagatan 1. Man äter tillsammans, umgås, besöker intressanta platser eller njuter av trevligt program eller gästframträdanden på Settlementcenter.

Tjänsten är avgiftsfri för veteraner

Alla tjänster som Vasa Settlementförening erbjuder veteraner är avgiftsfria. Tjänsterna är en del av den kommunala öppna servicen för frontveteraner som finansieras av Statskontoret, och de produceras som en av Vasa stad köpt tjänst.

Kontaktuppgifter

Palvelut veteraaneille. Tjänster för veteraner. Services for veterans.