Rehabiliterande arbetsverksamhet

Vasa Settlementförening ordnar rehabiliterande arbetsverksamhet som en av Vasa stad köpt tjänst. Den rehabiliterande arbetsverksamhetstjänsten är avsedd för långtidsarbetslösa. Klienterna hänvisas till tjänsten via handledare som arbetar med rehabiliterande arbetsverksamhet vid Vasa stad.

Vi erbjuder våra klienter mångsidiga assisterande arbetsuppgifter inom Vasa Settlementförenings olika enheter. Vi erbjuder arbetsuppgifter inom catering, café- och rekreationsverksamhet, uppgifter inom renhållningsbranschen, köks- samt trädgårdsarbete.

Tjänsten utgörs av besök under vilka man bekantar sig med arbetet, guidade arbetsuppgifter samt regelbunden individcoachning. Dessutom får klienten som deltagit i arbetsverksamheten återkoppling på hur den gångna arbetsverksamhetsperioden gått, samt ett deltagarintyg när den rehabiliterande arbetsverksamheten på Settlement är till ända. Man kan delta i den rehabiliterande arbetsverksamheten i 3 – 24 månader.

Arbetsverksamheten kan inledas som 1-2 arbetsverksamhetsdagar och dagarna kan utökas enligt klientens mående och behov. Arbetsverksamhetstiden är vanligen 4-6 timmar per arbetsverksamhetsdag. I och med arbetsverksamheten får klienten utöka sin arbetserfarenhet samt träna på arbetslivsfärdigheter. En av arbetsverksamhetsenheten utsedd arbetsverksamhetscoach hjälper klienten bekanta sig med arbetsuppgifterna. Arbetsverksamhetscoachen vägleder klienten i arbetsverksamheten och hjälper alltid vid behov till med arbetsuppgifterna.

Tjänsten inkluderar även regelbundna stöd- och guidningssamtal på tu man hand med individcoachen. Med coachen kan man diskutera om den egna livssituationen och gemensamt fundera över en uppföljningsplan efter den rehabiliterande arbetsverksamheten. Vid behov hjälper individcoachen även till med att sköta praktiska saker.

Vi är delaktiga i verksamheten Vasa Kaikukort.

Kuntouttava työtoiminta Vaasan Setlementissä. Kuvakollaasi työtehtävistä, joita on mahdollisuus tehdä kuntouttavassa työtoiminnassa. Rehabilitating work activity.