Allmänna nyheter

Metsämörri-utflykter på hösten 2022

Metsämörri-Skogsmulle-utflykter för barn under skolåldern med vuxen tisdagar kl. 9.30-10.30 i Sandvik 6.9.-13.12. utom veckan 42. Anmälningar: Hanna 040 560 0195.

Fredagar kl. 9.30-10.30 i Forskärr 9.9.-16.12. utom veckan 42. Anmälningar: Miia 040 591 0958.