Mitä setlementtityö on?

Setlementtityö on osaavien ammattilaisten ja lukuisten vapaaehtoisten tekemää työtä palvelutuotannossa ja kansalaisjärjestötoiminnassa. Setlementtityössä mukana olevia yhdistää halu toimia ihmisen ja hänen yhteisönsä parhaaksi ja halu parantaa heikoimmassa asemassa elävien ihmisten asemaa.

Vaasan Setlementtiyhdistys pyrkii lisäämään yhteisöllisyyttä ja edistämään hyvää elämää ja ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista. Työskentely on avointa ja tavoitteellista, ja sitä arvioidaan ja kehitetään koko ajan erilaisin hankkein ja projektein.