Mitä setlementtityö on?

Setlementtityössä mukana olevia yhdistää halu toimia ihmisen ja hänen yhteisönsä parhaaksi sekä halu parantaa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta. Tavoitteenamme on edistää hyvää elämää, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista sekä ihmisten ja heidän yhteisöjensä osallisuutta ja osallistumista.

Haluamme tarjota laadukkaat palvelut kaikenikäisille ihmisille eri elämänvaiheissa. Setlementtityössä tarjoutuu mahdollisuus toteuttaa sosiaalista vastuuta ja edistää yhteisöllisyyttä arjessa.

Setlementtityö on osaavien ammattilaisten sekä lukuisien vapaaehtoisten tekemää laadukasta työtä palvelutuotannon sekä kansalaisjärjestötoiminnan parissa. Työskentely on tavoitteellista, avointa ja kaikesta syrjinnästä vapaata. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti erilaisin hankkein ja projektein.