Osallisuuden askeleet työllistymispoluille

Setlementti on mukana ESR-hankkeessa

Osallisuuden askeleet työllistymispoluille

 

Vaasan Setlementtiyhdistys on yksi viidestä osatoteuttajasta Vaasan kaupungin hallinnoimassa hankkeessa Osallisuuden askeleet työllistymispoluille. Hanke käynnistyi keväällä 2017. Hankkeen toiminta on suunnattu Ristinummen, Palosaaren, Suvilahden, Vöyrinkaupungin, keskustan sekä Vähänkyrön alueella asuville vaasalaisille.

Hanke on tarkoitettu työikäisille, mutta työelämän ulkopuolella, sairaseläkkeellä, kuntoutustuella tai ilman koulutuspaikkaa oleville naisille ja miehille. Kolmivuotinen hanke päättyy 30.4.2020.

Vaasan Setlementtiyhdistys järjestää hankkeessa matalan kynnyksen ryhmätoimintaa Ristinummen Kyläkeskuksessa sekä Vähässäkyrössä, ohjaajana Johanna Venäläinen.

Ryhmissä opetellaan arjen hallintaa sekä keskitytään omien voimavarojen vahvistamiseen sekä tuetaan sosiaalista kanssakäymistä. Tavoitteena on vahvistaa itsetuntemusta sekä tukea säännöllistä päivärytmiä, jotta siirtyminen jatkopoluille mahdollistuisi. Lisäksi Setlementin tehtävänä on tiedottaa moninaisista poluista kohti työelämää, kuten kuntouttavasta työtoiminnasta, työkokeiluista sekä palkkatukityöstä.

Hankkeen toimintaa voi seurata Facebook-sivuilta ”Osallisuuden askeleet työllistymispoluille”. Facebook-sivuille päivitetään hankkeen toimintaa ja tiedotetaan hankkeen ryhmistä, tapahtumista ja retkistä.

Alueen asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa hankkeen toimintaan sekä olla osallisena suunnittelussa. Kyläkeskus Kultanummessa järjestetään asukastapaamisia aina parillisten viikkojen keskiviikkona klo 13.  Paikalla ovat hankkeen projektityöntekijät Miia Koitti sekä Teija Masanen. Tervetuloa! (Vanhan Vaasankatu 8).

Lisätiedot: Johanna Venäläinen, Vaasan Setlementtiyhdistys, puh. 040 589 4559, johanna.venalainen@vaasansetlementti.fi.