Sairaanhoitaja Hopearantaan

Vaasan Setlementti etsii sairaanhoitajaa Hoivakoti Hopearantaan.

Vaasan Setlementtiyhdistyksessä on haettavana sairaanhoitajan vakituinen toimi tehostetun palveluasumisen yksikössä, hoivakoti Hopearannassa Vaasan Kotirannalla.

Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia päihdetaustaisia dementikoita. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä.

Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Työssä kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseään sekä hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Asukkaan saattohoito järjestetään pääsääntöisesti yksikössä.

Sairaanhoitaja vastaa yhdessä vastaavan hoitajan sekä tiimin kanssa asukkaiden turvallisesta lääkehoidosta. Sairaanhoitajan työnkuvaan kuuluu asukkaiden perushoitotyötä sekä läsnäoloa asukkaiden kanssa, yhteistyötä lääkärin, lähiomaisten sekä apteekin kanssa. Sairaanhoitaja toimii ammatillisena tukena tiimille. Sairaanhoidolliset tehtävät katsomme yhdessä työkokemuksesi mukaan. Näitä voivat olla esimerkiksi haavanhoito sekä rokottaminen ja verikokeiden ottaminen. 

Sairaanhoitaja toimii myös vastaavan hoitajan työparina sekä tarvittaessa vastaavan hoitajan sijaisena, joten työnkuvaasi kuuluu myös joitakin hallinnollisia työtehtäviä.

Tehtävään valitulta edellytetään asetuksen mukaista kelpoisuutta ts. vähintään sairaanhoitajan tutkintoa sekä asianmukaisten rokotuksien hankkimista sekä tarvittavia lääkelupia. Hakijoista huomioimme myös kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelijat.

Palkkaus Yksityisen sosiaalialan G 23 D sekä 5 kk:n ajalta rekrytointikorvaus 250 €/ kk, joka maksetaan kesäkuun sekä marraskuun palkanmaksun yhteydessä työsuhteen jatkuessa. Työ alkaa 1.6.24 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja: Katja Kristo-Lassila, vastaava hoitaja, puh: 040 631 6113

Hakemukset: katja.kristo-lassila@vaasansetlementti.fi

Hakuaika: 24.4.-20.5.2024.

Arvostamme kaikessa toiminnassamme hyvää laatua. Työyhteisönä panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja hyvään työilmapiiriin.